Expert inzake SHEQ
Totaalaanbieder SHEQ-producten
Ondersteuning crisisteams

Ben je werkzaam in het onderwijs, een kinderopvang of een peuterspeelzaal en wil je daarom BHV voor scholen volgen? ArboXL in Oud-Beijerland geeft de cursus BHV voor scholen, met specifieke aandacht voor hulp verlenen aan kinderen (Eerste Hulp Aan Kinderen – EHAK). Met deze cursus maak je als docent én BHV’er het verschil op jouw school of dagverblijf en kan jij iedereen in het (school)gebouw in veiligheid brengen. In de cursus BHV (inclusief eerste hulp) voor scholen oefen je standaard BHV-taken en leer je meer over het verlenen van hulp aan leerlingen en collega’s.

Wil je een BHV cursus volgen? Bekijk dan onze cursussen

Neem contact met ons op

BHV voor scholen volgen om kinderen te begeleiden bij nood

De trainingen die je bij ons kunt volgen, vinden plaats bij onze vestiging nabij Rotterdam of op een locatie naar keuze. De BHV-cursussen voor werken met kinderen zijn er speciaal op gericht om hen te helpen bij noodsituaties. Zo leer je bijvoorbeeld over het verlenen van Eerste Hulp aan kinderen (EHAK). Na onze cursus ben je klaar om het examen af te leggen. Indien je een voldoende scoort, ontvang je een BHV-certificaat.

Taken bedrijfshulpverlener op school

Een BHV’er op school is opgeleid om toe te zien op de veiligheid van iedereen die in het (school)gebouw aanwezig is. De BHV’er heeft een aantal taken indien zich een incident of noodgeval voordoet:

  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen;
  • Verantwoordelijkheid nemen voor het voorkomen en bestrijden van brand;
  • Verantwoordelijkheid voor het voorkomen van en helpen bij ongevallen;
  • Alle aanwezigen in het schoolgebouw alarmeren bij incidenten.

Bij onze training in bedrijfshulpverlening word je opgeleid om te handelen bij nood, zodat je kinderen en anderen in het gebouw in veiligheid kunt brengen. Zo weet een bedrijfshulpverlener wat die moet doen om alle aanwezigen veilig te evacueren en hoe die moet handelen bij eerste hulp. Na onze cursus BHV voor scholen kun je bijvoorbeeld kinderen en volwassenen reanimeren en verbanden aanleggen.

 

Meld je nu aan

Heb je interesse om meer te leren over BHV voor scholen, zodat je kinderen en volwassenen kunt helpen als zich een noodgeval voordoet? Neem dan direct contact op met ons opleidingsbedrijf en bel naar +31 (0) 186 699 699 of stuur een e-mail naar info@arboxl.eu. Wij beantwoorden graag jouw vragen en geven je professioneel advies.

Contact

Als u geïnteresseerd bent of vrijblijvend wil kennismaken bent u van harte welkom om een afspraak te maken.